0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


Tư vấn

Tư vấn giải pháp bảo vệ nguồn nước sạch và sử dụng nguồn nước sạch một cách hiệu quả, các phương pháp, giải pháp xử lý nước hiệu quả tiết kiệm, khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường và xử lý nước.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Linh – Cần phải có một quy trình để đảm bảo chất lượng nước sạch học đường

Ngày 27/01/2021 tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ra mắt Ban Quản lý dự án Nước sạch học đường Việt Nam, dự án do Viện Công nghệ và Sức khoẻ, Ban Quản lý Các dự án Nước sạch Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Công nghệ và Sức khoẻ phối hợp thực hiện.

Các biện pháp xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa, bão

Sau mưa lũ, tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, nguồn nước thường bị bẩn, ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết,… lẫn vào nước nước sông, suối, ao hồ. Tại các khu vực bị ngập nước, các nguồn nước, công trình cấp, thoát nước, công trình vệ sinh bị phá hủy khiến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt càng trở nên nghiêm trọng.
FACEBOOK