0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


Phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch nông thôn

Thành phố Hải Phòng có 205 công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư theo 4 giai đoạn từ năm 1998 – 2003; 2003 – 2006; 2007 – 2010 và từ năm 2011 đến 2015. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 169 công trình cấp nước hoạt động, còn 36 công trình không hoạt động do nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm hoặc không có vùng phục vụ. Về cơ bản các công trình cấp nước này đáp ứng nhu cầu cấp nước cho 90% người dân nông thôn được hưởng nước sạch đạt quy chuẩn.

Theo đánh giá của UBND thành phố, thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 5 năm qua công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn của thành phố đã đi vào nề nếp, góp phần huy động nguồn lực của khu vực tư nhân cùng nhà nước trong đầu tư phát triển, khai thác công trình, bảo đảm an sinh xã hội, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn.

Đối với các công trình cấp nước được xã hội hóa, bao gồm Nhà nước và các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư, trong đó Nhà nước hỗ trợ xây dựng trạm xử lý nước, còn đơn vị quản lý tham gia đầu tư mạng lưới đường ống, nâng cấp hệ thống xử lý và người dân tham gia đóng góp bằng kinh phí lắp đặt đồng hồ. Tùy theo điều kiên cụ thể ở từng địa phương, UBND cấp xã sẽ giao cho các đơn vị đầu tư quản lý, vận hành khai thác công trình để phát huy hiệu quả cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Hầu hết các nhà máy nước trên đều được địa phương giao cho đơn vị quản lý dưới hình thức Hợp đồng đầu tư, quản lý nhà máy và chưa thực hiện nhận nợ với Nhà nước theo quy định, có 03 loại hình đơn vị quản lý chủ yếu là Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh cá thể.

Khó khăn trong việc xác định giá trị đầu tư công trình cấp nước

Hiện, hạn chế lớn nhất trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố là do việc đầu tư của các đơn vị quản lý nhà máy nước đa số đều mang tính tự phát không có hồ sơ thiết kế, hoàn công hay quyết toán…Vì vậy, việc xác định giá trị đầu tư của các đơn vị quản lý nhà máy nước vào công trình gặp nhiều khó khăn. Một số công trình được đầu tư từ lâu đã xuống cấp, nhiều đơn vị quản lý công trình cấp nước đã phá bỏ công trình cũ và xây mới công trình trên hiện trạng mặt bằng công trình cũ làm ảnh hưởng đến việc xác định giá trị còn lại do ngân sách nhà nước đầu tư.

Thêm vào đó, chất lượng xây dựng và tính đồng bộ của các công trình cấp nước chưa cao, không đảm bảo đủ nguồn lực để duy tu bảo dưỡng các hệ thống cấp nước trong quá trình khai thác, vận hành dẫn tới kết quả một số công trình cấp nước tập trung không hoạt động hiệu quả. Năng lực quản lý điều hành tại các nhà máy nước cũng hạn chế do đó việc kê khai thông tin công trình gặp nhiều khó khăn…

Trước thực trạng trên, thành phố Hải Phòng đã kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết cách xác định giá trị còn lại, thời gian sử dụng còn lại của công trình, thời gian trích khấu hao công trình; đồng thời có hướng dẫn đánh giá phân loại công trình hoạt động có hiệu quả, chưa hiệu quả để làm căn cứ phân loại giao cho các đơn vị có năng lực quản lý phục vụ người dân.

Theo: https://haiphong.gov.vn/

Tin cùng loại

Nội dung hoạt động của Dự án Nước sạch học đường Việt Nam

Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam là chuỗi các hoạt động nghiên cứu đánh giá về thực trạng sử dụng nước sạch trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò của việc sử dụng nước sạch trong môi trường học đường, triển khai phổ biến các ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế đến với các cơ sở giáo dục và đào tạo, tổ chức các hoạt động vận hành sử dụng các thiết bị lọc nước, xử lý nước đúng cách, đúng quy trình để đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra.

Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam với mục tiêu học sinh tại các cơ sở giáo dục được sử dụng nước sạch

Ngày 27/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Nước sạch học đường Việt Nam chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động, dự án do Viện Công nghệ và Sức khoẻ, Ban Quản lý Các dự án Nước sạch Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Công nghệ và Sức khoẻ phối hợp triển khai.

Xử lý nước giếng bị ô nhiễm tại các vùng lũ lụt

Khi lũ dâng cao, dòng nước cuốn trôi mọi thứ như bùn, rác, cây cối gãy đổ, xác động vật... làm nguồn nước bị ô nhiễm, đặc biệt tại các giếng khơi (giếng đào) của người dân khu vực miền Trung.


FACEBOOK