0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Danh sách cán bộ lãnh đạo và các phòng chuyên môn, tổ công tác của ban quản lý dự án nước sạch nông thôn.

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

I. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án

1. Ông Vũ Ngọc Hùng - Trưởng ban: ĐT: 098 999 6403

2.

 

Tin cùng loại

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

Thông tin cán bộ ban quản lý dự án Nước sạch Cộng đồng


FACEBOOK