0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

Thông tin cán bộ ban quản lý dự án Nước sạch Cộng đồng

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

I. Ban lãnh đạo Ban Quản lý Dự án

    Ông  Bùi Minh Đức - Giám đốc BQL Dự án.                  điện thoại:  0987654092

Khu vực miền Bắc: 

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Cán bộ truyền thông dự án khu vực Hà Nội

2. Bà Lưu Thùy Dung  - Cán bộ truyền thông dự án khu vực Hà Nội

3. Ông Nguyễn Văn Dương - BQLDA Tỉnh Phú Thọ

Khu vực miền Trung:

1. Bà Nguyễn Anh Vân -  BQLDA Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Hà Tĩnh

2. Ông  Trần Đình Cường - Cán bộ Truyền Thông dự án

3. Ông Tiêu Văn Du - Cán bộ truyền thông dự án

4. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Cán bộ truyền thông dự án

5. Ông  Nguyễn Bá Dũng -  BQLDA Tỉnh Nghệ An và Tỉnh Hà Tĩnh

 

Khu vực miền Nam:

1. Ông Nguyễn Khắc Thành  - BQLDA Tỉnh Trà Vinh

2. Bà Thạch Thị Hồng Tươi - BQLDA Tỉnh Trà Vinh

3. Ông Lê Nhựt Minh - BQLDA Tỉnh Trà Vinh

4. Bà Nguyễn Thị Diễm Phương - BQLDA Tỉnh Trà Vinh

5. Bà Lâm Thị Ngọc Thuý -  BQLDA Tỉnh Đồng Nai

6. Ông  Nguyễn Bá Dũng - Phó GĐ BQLDA khu vực miền nam

 

Tin cùng loại

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Danh sách cán bộ lãnh đạo và các phòng chuyên môn, tổ công tác của ban quản lý dự án nước sạch nông thôn.


FACEBOOK