0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


Giới thiệu

Ban Quản lý Dự án Nước sạch Việt Nam là đơn vị chuyên môn của Viện Công nghệ và Sức khoẻ có nhiệm vụ quản lý và triển khai các dự án nước sạch cộng đồng do Viện CÔng nghệ và Sức khoẻ triển khai.

Tên gọi bằng tiếng Việt: Ban Quản lý Dự án Nước sạch Việt Nam

Tên tiếng Anh: Vietnam Clean Water Project Management Unit

Tên viết tắt: VCPMU

Địa chỉ giao dịch của ban: Số nhà CL3-13 Khu Man Bồi, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Được thành lập theo quyết định số: 95 /QĐ/VCNSK ngày 01/11/2020 của Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Logo của Ban Quản lý dự án Nước sạch Việt Nam

Ban Quản lý Dự án Nước sạch Việt Nam có tư cách là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ, Ban Quản lý dự án sử dụng con dấu pháp nhân của Viện Công nghệ và Sức khoẻ để thực hiện các giao dịch và được phép mở tài khoản riêng tại các ngân hàng thương mại và tổ chức hoạt động theo sự uỷ quyền của Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Ban Quản lý dự án Nước sạch Việt Nam có nhiệm vụ:

Thực hiện các dự án trong lĩnh vực: Nước sạch công đồng, bảo vệ môi trường, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng theo sự phân công của Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin, vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án nước sạch và môi trường nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội.

Hợp tác với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các nguồn tài trợ cho các dự án nước sạch xin vùi lòng chuyển về tài khoản của dự án:

Chủ tài khoản: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM

Số tài khoản  : 1017572652

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Chi nhánh Hà Nội (Bank for Foreign Trade of Vietnam)

Swift Code: BFTVVNVX 002

 

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

Danh sách cán bộ lãnh đạo và các phòng chuyên môn, tổ công tác của ban quản lý dự án nước sạch nông thôn.

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG

Thông tin cán bộ ban quản lý dự án Nước sạch Cộng đồng
FACEBOOK