0917 021 858

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NƯỚC SẠCH VIỆT NAM
CL3-13 KĐT Man Bồi, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội       hetecvietnam@gmail.com    
 


Dự án nước sạch Nông thôn Việt Nam

Dự án nước sạch nông thôn là dự án do Viện Công nghệ và Sức khoẻ phối hợp với Công ty TNHH TM&SX Gia Linh Việt Nam tổ chức triển khai ở khu vực nông thôn. Với mục tiêu mọi nhà đều có nước sạch để sử dụng.
Tin cùng loại

Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng

Ban Quản lý Dự án Phát triển và Giáo dục Nước sạch Cộng đồng (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án Nước sạch Cộng đồng) là đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện Công nghệ và Sức khoẻ.

Dự án Nước sạch học đường Việt Nam

Dự án Nước sạch Học đường Việt Nam là chuỗi các hoạt động nhằm đóng góp vào việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, cán bộ và giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, vận động các nguồn tài trợ, xã hội hoá để triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến mang lại nguồn nước sạch đạt quy chuẩn phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.


FACEBOOK